Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje m.in.:

 • tworzenie i rejestrację spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i aktów założycielskich,
 • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc przy rejestracji w CEiDG,
 • wsparcie w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń,
 • windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i analizowanie treści umów oraz ugód,
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami, dłużnikami, kontrahentami,
 • wsparcie przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, 

pomoc w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentację klientów przed organami postępowania upadłościowego.