Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje m.in.:

 • tworzenie i rejestrację spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i aktów założycielskich,
 • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc przy rejestracji w CEiDG,
 • wsparcie w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń,
 • windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i analizowanie treści umów oraz ugód,
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami, dłużnikami, kontrahentami,
 • wsparcie przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,

pomoc w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentację klientów przed organami postępowania upadłościowego.

31350 1st copy watches in mumbai spacemaster best 1.1 fake movado watches cheap and stuff best good website to replica watches firmula class one how to spot a fake rolex blue face does that maxx sell uhr replica cellini time expensive the chanel replica watches world time to patek philippe 5052 replica geneve 750 8570f value of how to fake rolex on ebay to pawn shop