Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne

Kancelaria reprezentuje wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, w tym m.in. w zakresie:

  • oceny stanu faktycznego co do istnienia przesłanek niezbędnych do ogłoszenia upadłości,
  • przygotowania wniosku o upadłość,
  • zgłoszenia wierzytelności,
  • sprzeciwu do listy wierzytelności,
  • zaskarżenia planu podziału, 

upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach ( m.in.: przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentacji w sądzie, sporządzania w imieniu klienta wniosków w toku postępowania upadłościowego, kontroli nad prowadzonym postępowaniem, przygotowania sprzeciwów do listy wierzytelności).