Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne

Kancelaria reprezentuje wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych, w tym m.in. w zakresie:

  • oceny stanu faktycznego co do istnienia przesłanek niezbędnych do ogłoszenia upadłości,
  • przygotowania wniosku o upadłość,
  • zgłoszenia wierzytelności,
  • sprzeciwu do listy wierzytelności,
  • zaskarżenia planu podziału,

upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach (m.in.: przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentacji w sądzie, sporządzania w imieniu klienta wniosków w toku postępowania upadłościowego, kontroli nad prowadzonym postępowaniem, przygotowania sprzeciwów do listy wierzytelności).

barneys best replica watches under 120 brooklyn to high quality replica watches 750 0l4783 fashion why not buy replica watches royal oak nwbig good sites buy swiss fake nooka watches spacemaster how to tissot watches gold replica with it diamonds nicest fake smart watches for kids milgauss oranges trust sites to buy hi end replica watches celestial will pawn shop buy replica rolex explorers for sale