Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach o:  

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • opiekę i kuratelę,
 • zarząd majątkiem małoletniego.