Prawo karne

Kancelaria oferuje m.in.:

  • pomoc prawną w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • opracowywanie pism procesowych, środków zaskarżenia.